X

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Klauzula Informacyjna

Administrator danych Qmedica Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 30/1u, 15-305 Białystok
Cele przetwarzania Objęcie umową opieki medycznej, świadczenie usług niemedycznych ( szczególności doboru okularów i soczewek kontaktowych)rozliczenia finansowe i windykacja, Obsługa reklamacyjna i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny / umowa opieki medycznej/nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwanie danych Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy umów medycyny pracy), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Qmedica Sp.z o.o., ul Waszyngtona 30/1U 15-305 Białystok dostępne są w recepcji Centrum Qmedica.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok (dalej: my) Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
Listownie na adres: Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Inspektora danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
info@qmedica.pl
Listownie na adres: ul.Waszyngtona 30/1u, 15-305 Białystok

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Objąć Cię umową opieki medycznej
Dostarczyć Ci usług niemedycznych polegających m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych
Dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną
Przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych
Archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa
Zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki)

4. Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język , data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing, profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych
Podmiotom uprawnionym przepisami prawa
Podmiotom upoważnionym przez Ciebie

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzany Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
c. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

telefon kontaktowy
85 679 51 01

Lista lekarzy

ALERGOLOGIA

 • dr n. med. Zagórecka Ewa alergolog dziecięcy / pediatra
 • dr n. med. Złotnik Irena alergolog dorośli / choroby wewnętrzne
 • dr n. med. Białokoz – Kalinowska Irena  alergolog / pediatra / lekarz rodzinny
 • dr n. med. Zielińska Agata Magdalena alergolog dziecięcy / pediatra

ANESTEZJOLOGIA

 • lek. med. Drozdowski Andrzej - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

BIOPSJA DIAGNOSTYCZNA / HISTOPATOLIOGA

 • prof. dr n. med. Dzięcioł Janusz
 • dr n. med. Namiot Andrzej

CHIRURGIA

 • dr n. med. Chlabicz Michał chirurg naczyniowy
 • lek. med. Kokoszko Maciej chirurg onkolog
 • dr hab. n. med. Myśliwiec Piotr chirurg ogólny, chirurgia otyłości
 • dr n. med. Wojskowicz Piotr  -  chirurg ogólny
 • lek. med. Grzegorz Hubar – chirurg ogólny / proktolog

CHOROBY WEWNĘTRZNE

 • lek. med. Dziermańska Marta choroby wewnętrzne/diabetolog
 • dr n. med. Złotnik Irena choroby wewnętrzne/alergolog
 • lek. med. Bołtryk Anna choroby wewnętrzne / diabetolog / endokrynolog
 • lek. med. Siemieniako Joanna choroby wewnętrzne / choroby zakaźne
 • lek. med. Biełasiewicz – Konopka Edyta choroby wewnętrzne

DERMATOLOGIA

 • dr n. med. Dziużycka Małgorzata dermatolog dorośli / dermatolog dziecięcy / medycyna estetyczna
 • dr n. med. Kiluk Paulina – dermatolog dorośli / dermatolog dziecięcy

DIABETOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Bossowski Artur diabetolog dzieci / endokrynolog dorośli i dzieci
 • lek. med. Dziermańska Marta diabetolog dorośli / choroby wewnętrzne
DIETETYKA
 • mgr Anchimiuk Agnieszka
 • mgr Karpowicz Monika

ENDOKRYNOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Bossowski Artur specjalista diabetologii - dzieci i endokrynologii - dorośli i dzieci
 • prof. dr hab. n. med. Myśliwiec Janusz specjalista endokrynologii, diabetologii i medycyny nuklearnej
 • lek. med. Bołtryk Anna specjalista endokrynologii, chorób wewnętrznych

GASTROENTEROLOGIA

 • dr n. med. Uścinowicz Mirosława gastrolog dziecięcy
 • lek. med. Motkowska Marzena gastrolog dorośli

GERIATRIA

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień  -  specjalista geriatrii i chorób wewnętrznych

GINEKOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański  - specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz perinatologii
 • dr n. med. Mazurek Andrzej ginekolog położnik  /USG
 • lek. med. Makowska Małgorzata – specjalista ginekologii i położnictwa / USG
 • dr n..med. Nowak Artur ginekolog położnik  /USG
 • dr hab. n. med. Pierzyński Piotr ginekolog położnik  /USG /leczenie niepłodności /specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • lek. med. Rećko Przemysław – specjalista ginekologii i położnictwa / USG
 • dr n. med. Mariusz Święc – specjalista ginekologii i położnictwa / USG prenatalne
 • lek. med. Krysińska Anna – specjalista położnictwa i ginekologii / USG

HEPATOLOGIA, CHOROBY ZAKAŹNE

 • prof. dr hab. n. med. Panasiuk Anatol – specjalista chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej

KARDIOLOGIA

 • dr n. med. Hryniewicz Andrzej - kardiolog dziecięcy / echo serca
 • dr n. med. Radziszewski Andrzej - kardiolog / echo serca
 • lek. med. Soroko Piotr - kardiolog / echo serca
 • dr n. med. Bossowska Anna – kardiolog / echo serca

MEDYCYNA PODRÓŻY

 • prof. dr hab. n. med. Panasiuk Anatol - specjalista chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej

MEDYCYNA PRACY

 • lek.med. Filipczuk Elżbieta
 • lek.med. Mularczyk Maria
 • lek.med. Milewska Piktel Diana

MEDYCYNA RODZINNA

 • lek. med. Sławomir Krupa
 • lek. med. Czarnecka – Pytko Beata

NEUROLOGIA

 • lek. med.  Anuszkiewicz Monika neurolog dorośli
 • prof. dr hab. med. Kułak Wojciech neurolog dziecięcy
 • dr n. med.  Pogorzelski Grzegorz neurolog dorośli / spec. rehabilitacji

OKULISTYKA

 • lek. med. Rakowski Grzegorz okulista dorośli
 • lek. med. Biedawska – Sosińska Joanna
 • lek. med. Sienicka Paulina

ORTOPEDIA

 • lek. med. Adamczyk Edward ortopeda dorośli 
 • dr n. med, Wendorff Maciej ortopeda dziecięcy / usg stawu biodrowego u dzieci
 • lek. med . Wojnar Andrzej ortopeda dorośli / ortopeda dziecięcy

PEDIATRIA

 • dr n. med. Uścinowicz Mirosława pediatra / gastrolog dziecięcy
 • dr n. med. Zagórecka Ewa pediatra / alergolog dziecięcy
 • dr n. med. Białokoz – Kalinowska Irena alergolog / pediatra / lekarz rodzinny
 • dr n. med. Zielińska Agata Magdalena alergolog dziecięcy / pediatra
PSYCHIATRIA
 • dr n. med. Kirejczyk Dorota psychiatra  dorośli

PSYCHOLOGIA

 • mgr Małgorzata Dziemianowicz – dorośli, młodzież i dzieci

REHABILITACJA

 • dr n. med. Pogorzelski Grzegorz spec. rehabilitacji / neurolog
 • lek. med. Sienkiewicz Dorota spec. rehabilitacji / pediatra
 • mgr Lach Katarzyna – fizjoterapeuta

ULTRASONOGRAFIA (USG)

 • dr n. med. Owczarczyk-Skoczyńska Marzanna USG dorośli / USG dzieci 
 • lek. med. Michalak Paweł USG dorośli / USG dzieci / USG doppler
 • dr n. med. Chlabicz Michał - chirurg naczyniowy – USG Doppler naczyń   krwionośnych kończyn dolnych
 • lek. med. Wendorff Maciej - ortopeda dziecięcy – USG stawu biodrowego u dzieci
 • lek. med. Nazarkiewicz Andrzej – urolog -  USG układu moczowego i gruczołu krokowego
 • lek. med. Jan Bakier – USG dorośli / USG dzieci
 • lek. med. Borowska – Matwiejczuk Katarzyna - USG dorośli

UROLOGIA

 • lek. med. Nazarkiewicz Andrzej urolog dorośli